Status uzdrowiska

 

W Polsce może być nadany obszarowi, który spełnia łącznie kilka warunków:

 

posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach (określonych ustawowo)

 

posiada klimat o właściwościach leczniczych na obszarze tym znajdują się zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego.

 

Realizuje określone wymagania w stosunku do ochrony środowiska.

 

Podstawowa problematyka lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce jest regulowana Ustawą z dnia 28 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami, o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych.

 

Ustawa określa m.in. kierunki lecznicze uzdrowisk, zasady oraz warunki prowadzenia i finansowania lecznictwa uzdrowiskowego.Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego to:

 

szpitale uzdrowiskowe

 

sanatoria uzdrowiskowe

 

przychodnie uzdrowiskoweSanatoria są zakładami lecznictwa uzdrowiskowego, realizującymi określone ustawowo formy leczenia:

 

W sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych:


21-dniowe, w ramach urlopu, z częściową odpłatnością ubezpieczonego za wyżywienie i zakwaterowanie
w sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej:

28-dniowe, w ramach urlopu, z częściową odpłatnością ubezpieczonego za wyżywienie i zakwaterowanie.

 

W sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci (3-6 r. ż.) pod opieką osoby dorosłej:

 

21-dniowe, dla dzieci bezpłatne, natomiast opiekun dziecka ponosi pełny koszt pobytu wg cennika zakładu lecznictwa uzdrowiskowego.

Opiekun czynny zawodowo korzysta nadto z urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w sanatorium uzdrowiskowym – kierowane do osób z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, z zaburzeniami wydzielania wewnętrznego (cukrzyca insulinozależna), ze schorzeniami układu krążenia oraz układu oddechowego.

 

Skierowania wystawiać mogą lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Turnusy 28-dniowe, świadczeniobiorcy otrzymują pięć zabiegów dziennie w dwóch cyklach: przed i popołudniowym, w tym jeden z użyciem naturalnych surowców leczniczych.

 

Zdecydowana większość sanatoriów w Polsce to sanatoria uzdrowiskowe, ulokowane w miejscowościach o statusie uzdrowiska.

 

Z pobytów sanatoryjnych można korzystać na podstawie skierowania (NFZ, ZUS, KRUS) – raz na osiemnaście miesięcy – ponosząc częściową odpłatność za wyżywienie i zakwaterowanie (tzw. opłata sanatoryjna). Można też skorzystać z pobytu tzw. “komercyjnego” – kuracjusz opłaca osobiście wszystkie świadczenia (wyżywienie, zakwaterowanie, zabiegi).

 

Sanatoria stosują często różnorodne zachęty promocyjne do skorzystania z tego trybu leczenia.Kierunki lecznicze uzdrowisk:

 

Kierunek leczniczy to możliwość leczenia określonej grupy chorób, wynikająca z dostępnych naturalnych surowców leczniczych i warunków klimatycznych.

 

choroby ortopedyczno-urazowe (ortopedia);

choroby układu nerwowego (neurologia);

choroby reumatologiczne (reumatologia);

choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia);

choroby naczyń obwodowych;

choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia);

choroby dolnych dróg oddechowych (pulmonologia);

choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia);

cukrzyca (diabetologia);

otyłość;

choroby endokrynologiczne;

osteoporoza;

choroby skóry (dermatologia);

choroby kobiece (ginekologia);

choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia);

choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia);

choroby oka i przydatków oka (choroby okulistyczne).Formy leczenia uzdrowiskowego:

 

W szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych: 21-dniowe, bezpłatne, w ramach czasowej niezdolności do pracy.

 

W szpitalu uzdrowiskowym dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej: 28-dniowe, bezpłatne, w ramach czasowej niezdolności do pracy.

 

W sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych: 21-dniowe, w ramach urlopu, z częściową odpłatnością ubezpieczonego za wyżywienie i zakwaterowanie.

 

W sanatorium uzdrowiskowym dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej: 28-dniowe, w ramach urlopu, z częściową odpłatnością ubezpieczonego za wyżywienie i zakwaterowanie.

 

W szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci (3-18 r. ż.): 27-dniowe, bezpłatne.

 

W sanatorium uzdrowiskowym dla dzieci (3-6 r. ż.) pod opieką osoby dorosłej: 21-dniowe, dla dzieci bezpłatne, natomiast opiekun dziecka ponosi pełny koszt pobytu wg cennika zakładu lecznictwa uzdrowiskowego, a opiekun czynny zawodowo korzysta nadto z urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego.

 

Leczenie ambulatoryjne dorosłych i dzieci: 6-18 osobodni zabiegowych.

 

Leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym – przeznaczone dla osób z wybranymi (określonymi przez NFZ) schorzeniami układów kostno-stawowego, i nerwowego oraz po niektórych urazach.

 

Skierowanie na ten rodzaj leczenia mogą wystawiać lekarze z poradni specjalistycznej ortopedycznej, neurologicznej, rehabilitacyjnej lub reumatologicznej albo lekarze z oddziałów szpitalnych.

 

Turnusy 28-dniowe, świadczeniobiorcy otrzymują pięć zabiegów dziennie w dwóch cyklach: przed i popołudniowym, w tym jeden z użyciem naturalnych surowców leczniczych.

 

Leczenie uzdrowiskowe dla dorosłych w formie rehabilitacji uzdrowiskowej w sanatorium uzdrowiskowym – kierowane do osób z chorobami układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej, z zaburzeniami wydzielania wewnętrznego (cukrzyca insulinozależna), ze schorzeniami układu krążenia oraz układu oddechowego.

 

Skierowania wystawiać mogą lekarze podstawowej opieki zdrowotnej. Turnusy 28-dniowe, świadczeniobiorcy otrzymują pięć zabiegów dziennie w dwóch cyklach: przed i popołudniowym, w tym jeden z użyciem naturalnych surowców leczniczych.

 

Działalność leczniczo-rehabilitacyjna jest prowadzona również w specjalistycznych obiektach nie wchodzących w skład uzdrowisk.

 

Możliwy jest pełnopłatny pobyt w sanatorium uzdrowiskowym – poza skierowaniem z NFZ. Planując taki pobyt, należy odpowiednio wcześnie skontaktować się z wybranym sanatorium i zarezerwować termin.

Informator kuracjusza

Informator kuracjusza

Znajdziesz tu wszystkie niezbędne informacje uzdrowiskowe.
Od skierowania po wypis z sanatorium.

Zabiegi w sanatoriach

Zabiegi w sanatoriach

Sprawdź jakie zabiegi możesz otrzymać będąc w uzdrowisku / sanatorium.

Opłaty w sanatoriach

Opłaty w sanatoriach

Sprawdź co zapewnia NFZ / ZUS a co nie jest refundowane.